Biuro:
ul. Nowogrodzka 10/17
00-511 Warszawa

Siedziba:
ul. Starzyńskiego 46/7
Dawidy Bankowe
05-090 Raszyn

Kontakt:
Adam Rogatko
Tel.: +48 509 704 601
E-mail: Adam.Rogatko@syneric.pl

 

Analizy Finansowe:
Tel.: +48 795 571 157
E-mail: analizy@syneric.pl

SYNERIC ENGINEERS sp. z o.o.
NIP 534-25-06-490 REGON 362078817 KRS 0000567056
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 20 000 PLN, w całości opłacony