SYNERIC ENGINEERS sp. z o.o.
NIP 534-25-06-490 REGON 362078817 KRS 0000567056
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy 20 000 PLN, w całości opłacony

Biuro: ul. Nowogrodzka 10/17
00-511 Warszawa

Siedziba: ul. Starzyńskiego 46/7
Dawidy Bankowe
05-090 Raszyn

Kontakt:
tel. : 668 921 283
mail: info@syneric.pl

Nowe inwestycje i zapytania:

Marcin Kaśkosz
Email: marcin.kaskosz@syneric.pl
Tel: 512 214 942

Ewa Szepietowska
Email: ewa.szepietowska@syneric.pl
Tel: 512 208 293

 

HR i Finanse

Karolina Niesiobędzka-Rogatko
Email: karolina.rogatko@syneric.pl
Tel: 795 571 157