Na co dzień dążymy do tego, aby możliwie ułatwić naszym Klientom proces realizacji inwestycji budowlanej. Współpracę z Klientem rozpoczynamy od zrozumienia tego, jakim celom biznesowym ma służyć dane przedsięwzięcie. Zrozumienie celów pozwala nam proponować rozwiązania techniczne i organizacyjne, które są optymalne dla realizacji danego przedsięwzięcia. W procesach, w których uczestniczymy, stawiamy także na sprawną komunikację między wszystkimi uczestnikami procesu. Zarówno kiedy przygotowujemy analizę finansową, opracowujemy projekty lub ich optymalizacje, jak i wtedy gdy zarządzamy realizacją procesu budowalnego (tzw. nadzór inwestorski). Pozwala to nam sprostać także tym bardziej wymagającym realizacjom. Nasz zespół posiada doświadczenie w przedsięwzięciach budowlanych typu „green field”, a także w rozbudowach i modernizacjach funkcjonujących obiektów. Dotychczas zrealizowane projekty to: budynki biurowe, budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe oraz budynki specjalnego przeznaczenia.

Modernizacja fasady budynku biurowego

Modernizacja fasady polegająca na wymianie okładzin kamiennych na materiał odporny na zanieczyszczenia powietrza oraz wykonaniu niezbędnych napraw EPDM.

Zakres prac: dobór i uzgodnienie koncepcji i technologii wymiany fasady budynku, projekt nowej elewacji, przeprowadzenie przetargu na realizację prac budowlanych, nadzory inwestorskie, opracowanie koncepcji iluminacji świetlnej wraz z wyborem wykonawcy i nadzorem nad realizacją.

Szpital Rehabilitacyjny w Konstancinie Jeziornej

Rozbudowa i remont szpitala zlokalizowanego na terenie rezerwatu przyrody, zrealizowana przy zachowaniu pełnej działalności operacyjnej szpitala.

Zakres prac: opracowanie założeń do biznes planu, projekt budowlany i wykonawczy, przeprowadzenie uzgodnień formalnych, nadzory inwestorskie, dobór i dostarczenie wyposażenia.

Zakład produkcji opakowań w Grodzisku Mazowieckim

Realizacja nadzorów inwestorskich przy budowie nowego zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego.

Zakres prac: kontrola zgodności prac z projektem i umową, sprawdzanie jakości robót budowlanych, monitorowanie zaawansowania prac oraz opiniowanie rozwiązań projektowych, materiałów i urządzeń

Huta szkła w Debre Birhan w Etiopii

Opracowanie i uzgodnienie projektów branżowych huty szkła (produkcja szklanych butelek do napojów alkoholowych) w zakresie:

  • instalacji elektrycznych,
  • ochrony przeciw pożarowej,
  • instalacji sanitarnych i HVAC,
  • instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych,
  • rozwiązań drogowych.