SYNERIC ENGINEERS to zespół doświadczonych inżynierów, project managerów i analityków.
Nasi Klienci to przedsiębiorstwa z sektora MŚP, firmy rodzinne oraz deweloperzy,
którzy chcą realizować swoje inwestycje w efektywny i dobrze zorganizowany sposób.

Wychodząc na przeciw ich oczekiwaniom opracowaliśmy własną metodykę i narzędzia realizacji projektów,
które zintegrowaliśmy na platformie eSYNERIC.
Nasze narzędzia powstały w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie w branży.
Są praktyczne i elastyczne, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują adekwatne do rodzaju i skali inwestycji rozwiązania.

W realizacji projektów skupiamy się na skutecznym wspieraniu naszych Klientów w realizacji przedsięwzięć budowlanych,
od momentu koncepcji biznesowej, aż po oddanie obiektu do użytkowania.

Zapraszamy!

eSYNERIC to platforma integrująca narzędzia do zarządzania inwestycją budowlaną.
Pozwala na sprawną realizację inwestycji dzięki zapewnieniu zdalnego dostępu do pełnej dokumentacji projektowej, budżetu, harmonogramu, dokumentacji formalnej, zdjęciowej itp.

Doświadczenia zebrane podczas realizacji wielu inwestycji budowlanych w różnych sektorach pozwoliły nam wypracować efektywne procesy i procedury zarządzania obiegiem i zmianami w dokumentacji. Każda kolejna wersja dokumentacji projektowej jest indeksowana i dodawana do odpowiednich katalogów na platformie, wg. ustalonej procedury. Pozwala to na dostęp do zarówno najaktualniejszej wersji projektu jak i do poprzednich wersji, w przypadku konieczności odtworzenia zmian. Wszystkie zmiany są oceniane pod kątem wpływu na harmonogram i budżet projektu.

Stosowane narzędzia to szereg arkuszy, raportów, procedur oraz oprogramowanie pozwalające na bieżące zarządzanie obiegiem informacji w procesie inwestycyjnym. Dzięki integracji każdy uczestnik procesu (zgodnie ze swoimi uprawnieniami) posiada dostęp do bieżących uzgodnień oraz planu pracy poszczególnych podmiotów. Nasza metodyka zarządzania inwestycją budowlaną tak strukturyzuje komunikację i procesy podejmowania decyzji, aby zapewnić Inwestorowi pełną informację.

Nadzór techniczny realizowany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, poza standardową procedurą wynikającą z prawa budowlanego, realizowany jest za pomocą arkusza do rejestrowania zgłoszeń wraz z przygotowaniem dokumentacji zdjęciowej. Pozwala to na szybką identyfikację poszczególnych zagadnień oraz zapewnia, że wszystkie zgłoszenia zostaną zaadresowane. Rejestr jest na bieżąco dostępny dla zainteresowanych stron i umożliwia bieżącą weryfikację statusu prowadzonych prac.

Każda istotna inwestycja wymaga dokładnego planowania przepływów finansowych. Naszym Klientom udostępniamy rozwiązania w zakresie opracowania biznes planu (ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich), planowania przepływów oraz budżetowania prac budowlanych. Stosowane przez nas narzędzia pozwalają na przeprowadzenie analizy scenariuszowej oraz monitorowanie zmian w pozycjach budżetowych. Materiały wynikowe są opracowane w formacie umożliwiającym późniejsze monitorowanie wskaźników w trakcie realizacji projektu.

Stosowane przez nas narzędzia pozwalają na bieżącą analizę planu realizacji projektu. Wprowadzane modyfikacje są prezentowane wraz z oryginalnymi założeniami, co pozwala na monitorowanie zmian na poszczególnych etapach projektu. Analiza, poza zaawansowaniem czasowym, pozwala ocenić wartość prac realizowaną w określonym czasie oraz na symulację planowanego końcowego terminu realizacji i budżetu.

Przetargi są przeprowadzane z wykorzystaniem platformy eSYNERIC, na której udostępniana jest wystandaryzowana dokumentacja przetargowa. Wszelkie aktualizacje i dodatkowe wyjaśnienia są zamieszczane bezpośrednio na serwerze, w porządku chronologicznym. Takie podejście gwarantuje przejrzystość procesu przetargowego oraz porównywalność otrzymanych ofert między sobą. Stosowana przez nas metodyka oceny ofert pozwala na opracowanie rekomendacji pod kątem wcześniej ustalonych parametrów (np.: jakości, kosztów i czasu). Na życzenie Klienta wykonujemy również wycenę kosztu rynkowego elementów będących przedmiotem postępowania przetargowego (tzw. benchmarking). W ten sposób otrzymywana jest niezależna ocena uzyskanych ofert, w szczególności pod kątem ich adekwatności do bieżących warunków cenowych.

test